tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wybory samorządowe 2018

  • 15 listopada 2018
  • 20 listopada 2018

I sesja nowo wybranej Rady Miasta: radni i prezydent złożyli ślubowanie

19 listopada - w poniedziałek Rada Miasta Tychy rozpoczęła ósmą już kadencję. Będzie ona pierwszą, która potrwa pięć lat, a nie jak dotychczasowe - cztery. Przewodniczącą 25-osobowej rady została wybrana Barbara Konieczna, która w przeszłości sprawowała już tę funkcję. Na sesji wybrano także przewodniczących komisji. Ślubowanie oprócz radnych złożył także prezydent Andrzej Dziuba, który rozpoczął swoją 6. kadencję na stanowisku Prezydenta Miasta Tychy.

I sesja nowo wybranej Rady Miasta - 19.11.2018 · fot.


Do chwili wyboru przewodniczącego rady sesję prowadził najstarszy radny - Józek Twardzik, który odczytał tekst ślubowania, każdy radny po ślubowaniu odebrał z rąk przedstawiciela Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze.

Po ślubowaniu radnych - ślubował wybrany przez mieszkańców miasta na kolejną kadencję prezydent Tychów - Andrzej Dziuba: „Obejmując urząd prezydenta miasta Tychy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi sprawował będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg” .

I sesja nowo wybranej Rady Miasta - 19.11.2018 · fot.


Po ślubowaniach przyszedł czas na wybór Przewodniczącego Rady Miasta. Kandydatki były dwie: Barbara Konieczna (w poprzedniej kadencji wiceprzewodnicząca rady) i Anita Skapczyk, kontrkandydatka prezydenta Dziuby na stanowisko prezydenta. Przewodniczącą tyskiej Rady Miasta została Barbara Konieczna, na którą zagłosowało 14 radnych, jeden z radnych wstrzymał się od głosu. Na Anitę Skapczyk zagłosowało 8 radnych. Dwa głosy w tym głosowaniu były nieważne.

Wiceprzewodniczącymi rady miejskiej w Tychach zostali: Józef Twardzik, Dariusz Wencepel i Rafał Żelazny.

I sesja nowo wybranej Rady Miasta - 19.11.2018
I sesja nowo wybranej Rady Miasta - 19.11.2018 · fot.


Podczas sesji zatwierdzono także składy osobowe komisji oraz wybrano przewodniczących o zastępców komisji działających w radzie.

Przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych został Michał Kapserczyk, jego zastępcą Krzysztof Woźniak, a w skład komisji weszli jeszcze: Marek Gołosz, Jarosław Hajduk, Grzegorz Kołodziejczyk, Andrzej Kściuczyk, Iwona Oleksiak, Urszula Paździorek-Pawlik, Anita Skapczyk, Sławomir Sobociński, Józef Twardzik, Dariusz Wencepel, Sławomir Wróbel, Aleksandra Wysocka-Siembiga oraz Rafał Żelazny.

Przewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury został Sławomir Sobociński, jego z-cą Mieczysław Podmokły, a w składzie komisji znaleźli się jeszcze Edyta Danielczyk, Jarosław Hajduk, Grzegorz Kołodziejczyk, Andrzej Kściuczyk, Józef Twardzik, Dariusz Wencepel, Sławomir Wróbel oraz Rafał Żelazny.

Urszula Paździorek-Pawlik została przewodniczącą Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych, Anna Krzystyniak jej zastępcą, a w skład komisji weszli również: Wojciech Czarnota, Lidia Gajdas, Grzegorz Gwóźdź, Mieczysław Podmokły oraz Aleksandra Wysocka-Siembiga.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu został Wojciech Czarnota, zastępcą przewodniczącego wybrano Patrycje Kosowską- Pawłowicz. W komisji będą także pracowali: Marek Gołosz, Edyta Danielczyk, Maciej Gramatyka, Barbara Konieczna, Krzysztof Król, Anna Krzystyniak oraz Krzysztof Woźniak .

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Gwóźdź - przewodniczący, Michał Kasperczyk, Krzysztof Król - zastępca przewodniczącego, Iwona Oleksiak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Lidia Gajdas - przewodnicząca, Maciej Gramatyka - zastępca przewodniczącej, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Anita Skapczyk.

Przedostatnim punktem porządku obrad inauguracyjnej sesji rady miasta było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy. Radni uchwałę (ustającą wynagrodzenie miesięczne brutto prezydenta w kwocie 10.940,00 zł) przyjęli jednogłośnie.

Rada Miasta VIII Kadencji:


1. Czarnota Wojciech
2. Danielczyk Edyta
3. Gajdas Lidia
4. Gołosz Marek
5. Gramatyka Maciej
6. Gwóźdź Grzegorz
7. Hajduk Jarosław
8. Kasperczyk Michał
9. Kołodziejczyk Grzegorz
10. Konieczna Barbara
11. Kosowska-Pawłowicz Patrycja
12. Król Krzysztof
13. Krzystyniak Anna
14. Kściuczyk Andrzej
15. Oleksiak Iwona
16. Paździorek-Pawlik Urszula
17. Podmokły Mieczysław
18. Skapczyk Anita
19. Sobociński Sławomir
20. Twardzik Józef
21. Wencepel Dariusz
22. Woźniak Krzysztof
23. Wróbel Sławomir
24. Wysocka-Siembiga Aleksandra
25. Żelazny Rafał

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA